Project

REFRESH_H2020 Matching

Op 1 juli is het project 'REFRESH' (Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply cHain) van start gegaan. Het doel is om bij te dragen aan de realisatie van 30% minder voedselverspilling in Europa in 2025, het verminderen van de afvalbeheerkosten en het maximaliseren van de waarde van onvermijdbaar voedselafval en verpakkingsmaterialen. 26 Partners uit twaalf Europese landen en China werken samen aan dit doel. REFRESH loopt van juli 2015 tot juni 2019 en wordt medegefinancierd door het Horizon 2020-programma van de EU en Economische Zaken.

Vermindering van voedselverspilling in Europa Voedselverspilling op twee na grootste bron CO2-uitstoot

Per jaar wordt in de EU ongeveer 100 miljoen ton voedsel verspild (schatting voor 2012). Modellen wijzen erop dat, als er niets wordt gedaan, de voedselverspilling kan oplopen tot meer dan 120 miljoen ton in 2020. Het verspilde voedsel in Europa zou voldoende zijn om twee keer zoveel mensen te voeden dan de hoeveelheid mensen die nu in de wereld honger lijden. Samen met een verschuiving richting een gezonder voedingspatroon, is het verminderen van voedselverspilling zowel door huishoudens als daarbuiten de belangrijkste maatregel voor het verminderen van de CO2-impact van het voedselsysteem.

Vermindering voedselverspilling

REFRESH concentreert zich op het verminderen van vermijdbare voedselverspilling en een verbeterde valorisatie van voedselresten. Het project geeft via onderzoek beter inzicht in de aanjagers van voedselverspilling en ondersteunt daarmee de industrie en individuele consumenten tot betere besluitvorming. REFRESH volgt een innovatieve, systematische aanpak voor het verminderen van voedselverspilling via een integraal ’actiekader'. Nederland is hierin een pilotland, en een nationale ‘Taskforce’ neemt hierin de lead. REFRESH bouwt voort op en gaat verder dan de bestaande initiatieven rondom voedselverspilling zoals de ontwikkeling, evaluatie en aanmoediging van het verspreiden van maatschappelijke, technologische en organisatorische inzichten en voorbeelden. Hierbij krijgen wetgevers en beleidsmakers handreikingen om effectief beleid voor de aanpak van voedselverspilling te bevorderen.

Doelen van het project:

  • Het ontwikkelen van strategische overeenkomsten voor het verminderen van voedselverspilling met regeringen, bedrijfsleven en lokale belanghebbenden in vier pilotlanden (Spanje, Duitsland, Hongarije en Nederland). Het bedrijfsleven en andere belanghebbenden worden opgeroepen om deel te nemen aan het testen van nieuwe benaderingen voor het verminderen van voedselverspilling en deze benaderingen te herhalen in andere landen.
  • Het formuleren van beleidsaanbevelingen voor de EU en het ondersteunen van nationale implementatie van beleidskaders tegen voedselverspilling.
  • Het ontwerpen en ontwikkelen van technologische innovaties voor het verbeteren van de valorisatie van onvermijdelijk voedselafval (bijvoorbeeld als gevolg van voedselbewerking) en ICT-gebaseerde platforms en tools ter ondersteuning van nieuwe en bestaande oplossingen voor het terugdringen van voedselverspilling.

Publicaties