Project

RIBS

De kustzone en Waddenzee zijn beide Natura2000-gebieden maar tegelijkertijd ook belangrijke gebieden voor de garnalenvisserij. Omdat voor beide gebieden vanuit Natura2000 een verbeterdoelstelling geldt zijn er veel vragen omtrent het effect van de garnalenvisserij op het bodemecosysteem. Alhoewel de data voorhanden zijn is er tot nu toe geen ruimtelijke analyse gemaakt van de visserij inspanning in relatie tot de verspreiding van benthos.

Het doel van dit project is om de ruimtelijke relatie tussen benthos en garnalenvisserij te onderzoeken. Hierbij focussen we ons op de vraag of de kans op settlement van schelpdieren beïnvloed wordt door de garnalenvisserij? (door ‘aanvegen’ van de zeebodem).

Publicaties