Project

RN_Natuurlijke processen buiten N2000

De Rijksnatuurvisie 2014 signaleert dat veranderingen van klimaat en samenleving steeds meer behoefte doen ontstaan aan sturen op condities voor natuurlijke processen in plaats van sturen op specifieke soorten en habitats.

Een veerkrachtiger natuur met ruimte voor natuurlijke processen steunt sterk op de bijdrage van bewoners en bedrijven in de directe omgeving. Wat is het effect van deze processen op biodiversiteit en op de gebruiksfuncties, en zijn er kansen voor synergie met onder meer waterveiligheid, recreatie en voedselproductie? Dit zou moeten leiden tot een zwaarder accent op natuurlijke dynamiek binnen de randvoorwaarden van de gebruiksfuncties.

Publicaties