Project

ROBIN - Role Of Biodiversity In climate change mitigatioN

Er is behoefte aan kwantitatieve informatie over de onderlinge relaties tussen klimaatverandering, biodiversiteit en ecosysteemdiensten, en hun sociaalecologische gevolgen in ontwikkelingslanden (Zuid-en Midden-Amerika).

Deze informatie is bedoeld voor beleidsondersteuning.

Doelstellingen van dit project zijn:

  • Kwantificeren van de rol van biodiversiteit in Zuid-en Midden-Amerika bij de beperking van klimaatverandering. 
  • Kwantificeren van lokale en regionale interacties tussen biodiversiteit, landgebruik en het potentieel om klimaatverandering tegen te gaan. 
  • Evalueren van de sociaalecologische gevolgen van veranderingen in de biodiversiteit en ecosysteemdiensten bij klimaatverandering. 
  • Analyseren van de gevolgen van alternatieve landgebruikscenario's . 
  • Zorg voor begeleiding bij ruimtelijke ordening en andere opties om klimaatverandering tegen te gaan.

Meer informatie over dit project is te vinden op de Engelstalige projectpagina en op www.robinproject.info.

Publicaties