Project

ROBIN - Role Of Biodiversity In climate change mitigatioN

Er is behoefte aan kwantitatieve informatie over de onderlinge relaties tussen klimaatverandering, biodiversiteit en ecosysteemdiensten, en hun sociaalecologische gevolgen in ontwikkelingslanden (Zuid-en Midden-Amerika).

Deze informatie is bedoeld voor beleidsondersteuning.

Doelstellingen van dit project zijn:

  • Kwantificeren van de rol van biodiversiteit in Zuid-en Midden-Amerika bij de beperking van klimaatverandering. 
  • Kwantificeren van lokale en regionale interacties tussen biodiversiteit, landgebruik en het potentieel om klimaatverandering tegen te gaan. 
  • Evalueren van de sociaalecologische gevolgen van veranderingen in de biodiversiteit en ecosysteemdiensten bij klimaatverandering. 
  • Analyseren van de gevolgen van alternatieve landgebruikscenario's . 
  • Zorg voor begeleiding bij ruimtelijke ordening en andere opties om klimaatverandering tegen te gaan.

Meer informatie over dit project is te vinden op de Engelstalige projectpagina en op www.robinproject.info.

Ga naar de Engelstalige projectpagina

Publicaties