Project

RTM Single BedrijfsWaterWijzer (Farm Water Index)

Herprogrammeren BedrijfsWaterWijzer (BWW). De BWW is een software-instrument dat de risico's en mogelijke verbeterpunten voor waterbeheer op het melkveebedrijf aangeeft. De BWW is gemaakt in Koeien & Kansen in opdracht van de Ministeries van I&W en LNV en de zuivelsector, vertegenwoordigd door Zuivel NL.

De BWW heeft in zijn huidige vorm het karakter van een wetenschappelijk prototype. Maar de ambitie is om het instrument breed in te zetten om doelen van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) binnen bereik te brengen. Het systeem zal op basis van de huidige software maar moeilijk het stadium bereiken van grootschalige toepassing. Daarom is ingezet op herprogrammering van het programma, op basis van het huidige concept. In deze herprogrammering zullen ook de nodige ontwerpverbeteringen ingevoerd worden. De herprogrammering zal volgens planning aan het eind van 2020 afgerond zijn.

De huidige BWW is modulair van opzet en onderscheid: erf, droogte, wateroverlast, uitspoeling naar grondwater, afspoeling, drinkwaterkwalteit en slootbeheer. Deze aanpak blijft gehandhaafd.

Veranderingen in het herontwerp hebben betrekking op een sterkere koppeling van risicoscore in de BWW met maatregelen en een vereenvoudiging van de gegevensinvoer.

Publicaties