Project

RTM Single I-OSMOSE

De Noordzee wordt steeds intensiever gebruikt en verandert in bijvoorbeeld temperatuur en nutriënten-samenstelling. Welke effecten hebben deze veranderingen op het voedselweb en de voedselvoorziening uit zee? Modellen bieden de mogelijkheid effecten van veranderingen te verkennen.

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een kalibratieroutine voor het model I-OSMOSE. Met een geautomatiseerde kalibratieroutine wordt veel tijdwinst geboekt ten opzichte van het huidige handmatig kalibreren. Dat maakt dat uitbreidingen van het model makkelijker kunnen worden gerealiseerd.

I-OSMOSE is een ruimtelijk expliciet model van een Noorzee voedselweb. Het model beschrijft de dynamiek van de 12 meest voorkomede vissoorten, zoals haring, schol en kabeljauw. Daarnaast is visserijdruk zowel in ruimte als in tijd opgenomen. De processen in I-OSMOSE zijn grootte- of leeftijdsafhankelijk. Deze processen zijn onder andere de minimale en maximale ratio tussen prooi- en predatorgrootte, reproductieleeftijd en fecunditeit, en visserij-gevoeligheid.

I-OSMOSE is de Noordzee-modelversie ontwikkeld door WMR, op basis van Osmose, Object-oriented Simulator of Marine ecOSystems Exploitation, ontwikkeld in een samenwerking tussen Ifremer (Frankrijk) en CEFAS (Groot-Brittanniƫ). Het doel van de ontwikkelaars was een model te ontwikkelen dat gebruikt kan worden om veranderingen in de structuur en functioneren van een voedselweb te bestuderen. Daarnaast is het ontwikkeld om effecten van maatregelen en visserij op het ecosysteem te bestuderen. Osmose is reeds geparameterizeerd voor het Benguela systeem in Zuid-Afrika, het ecosysteem bij Peru en de Golf van Biskaje.

Publicaties