Project

RTM Single One Wageningen Water-and-Food Modelling Strategy

Water en Voedsel zijn sterk aan elkaar gelinkt. De relatie tussen waterbeschikbaarheid, watervraag en de effecten van water tekorten op voedselproductie moeten goed worden begrepen. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een WEnR strategie mbt integrale water en voedsel modellering op mondiaal en stroomgebiedsniveau. 

Water en voedsel zijn sterk aan elkaar gelinkt. De beschikbaarheid van voldoende zoet water in de vorm van neerslag of irrigatiewater is een voorwaarde voor het produceren van voedselgewassen. Klimaatverandering en sterke bevolkingsgroei verhogen de druk op de beschikbare waterbronnen en de productie van voldoende voedsel in de toekomst. Vragen als 'zal er genoeg water beschikbaar zijn om de voedselproductie voor een groeiende bevolking onder klimaatverandering te ondersteunen?', 'wat is het effect van watertekort op voedselproductie?', en 'waar kan land- en watermanagement bijdragen aan het verhogen van waterproductiviteit en het behalen van voedselzekerheidsdoelen?' zijn de core business van ons instituut.

Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk om de relatie tussen waterbeschikbaarheid, watervraag en de effecten van watertekorten op voedselproductie goed te begrijpen. Zowel hydrologie- als gewasproductiemodellen kunnen deze vragen niet beantwoorden, omdat hydrologische modellen de effecten van watertekorten op productie niet doorrekenen (zoals de verlaging van gewas- en energieproductie), en gewasmodellen de effecten van irrigatiewaterschaarste of de benedenstroomse effecten van bovenstroomse onttrekkingen niet kwantificeren.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een WEnR strategie met betrekking tot integrale water- en voedselmodellering op mondiaal en stroomgebiedsniveau. 

Publicaties