Project

RTM Single Updating and extending applicability of a Dutch Inventory Tier 3

In de Nederlandse EmissieRegistratie worden emissies voor melkvee berekend met behulp van een dynamisch, mechanistisch model (een zogeheten Tier 3 methode) voor de vertering en fermentatie in het maagdarmkanaal. Ontwikkelingen in de markt van voeradditieven om methaanemissie te reduceren nopen tot een update van het model om het gebruik van deze additieven in de praktijk mee te kunnen wegen.

Ondanks de brede toepassing en solide wetenschappelijke basis van het Nederlandse Tier 3 model voor melkvee, is het niet geschikt om het effect van additieven mee te nemen. Het model beschrijft de dynamische aspecten van microbiele activiteit in de pens en de dikke darm, inclusief microbiele interacties. Het model kwantificeert vertering, enterische fermentatie, excretie van urine en feces (en van organische stof als maat voor zogeheten 'Volatile Solids' als bron voor methaan uit mest), en samenstelling en volume van excreta. Momenteel zijn er substantiele investeringen in de landbouwsector voor ontwikkeling en EU-registratie van voeradditieven die methaan reduceren. Om die reden is ook urgentie ontstaan om het Tier 3 model uit te breiden met een weergave van het effect van deze additieven, ten hoeve van monitoring en registratie en om de sector te kunnen blijven bedienen met het model bij het verwaarden van een gerealiseerde emissiereducties.  

Voor sommige additieven/voersupplementen is het reductiepotentieel onmiskenbaar groot met 10 tot 30%: methanogenenremmers (bijvoorbeeld 3-NOP geproduceerd door DSM), vetten en oliĆ«n (deze zijn inert in de pens maar geven een verschuiving van het fermentatieprofiel in de pens), en nitraat (vangt bij reductie waterstof weg uit het pensmilieu). Voor kruiden en secundaire metabolieten (plantextracten) is de potentie en persistentie van het effect veel minder duidelijk, maar desondanks interessant om conceptueel weer te geven. 

De werkzaamheden zullen bestaan uit het introduceren van enkele mechanismen in het Tier 3-model die conceptueel de mode-of-action van verschillende categorieen additieven beschrijft. Dit omvat een weergave van 1) het effect van waterstof wegvangen, 2) het effect van een verandering in fermentatieprofiel en waterstofdynamiek in de pens, 3) het effect van additieven op de activiteit van de microbiota in de pens (en het fermentatieprofiel) en 4) het effect op de activiteit van methanogenen.

Publicaties