Project

Ralstonia solanacerum in water

Ralstonia solanacearum is de veroorzaker van verwelkingsziekte in verschillende gewassen. Het is een quarantaine organisme in de EPPO regio (EPPO A2). In 2015 werd een phylotype I variant van de ziekteverwekker voor het eerst in Nederland in symptomatisch plantmateriaal van roos gevonden en ook in snijrozen. Doel van dit project is de overleving van het rozenisolaat en andere varianten van de bacterie te onderzoeken in verschillende substraten. In 2016 is de overleving in drainwater bestudeerd, in 2017 wordt ook de overleving in grond, steenwol en kokos onderzocht.

In 2016 werd de overleving van vijf Ralstonia solanacearum in drain water bestudeerd bij verschillende temperaturen tot 112 dagen na aanvang van de proef.

Alle R. solanacearum isolaten, inclusief het rozenisolaat was in staat om langdurig in drainwater te overleven (ten minste 112 dagen) bij een temperatuur van 12, 20 and 28 oC, maar korter bij  4 oC. De overleving werd gevolgd met behulp van uitplaattechnieken (SMSA) gevolgd door een kolonie TaqMan assay of m.b.v. een Bio-TaqMan assay. 

In niet-gesteriliseerd drainwater daalden de populaties geleidelijk tot (na 112 dagen) een niveau van ca. 100 cfu/ml. In steriel drain water daalden de populaties niet bij 12, 20 and 28 oC in een periode van 112 dagen en bij 4 oC werd slechts een geringe afname gevonden voor sommige stammen. Monsters die negatief waren met uitplaatmethoden, waarvan de meeste bij 4 oC waren bewaard, werden in de stengels van tomatenplanten ge├»njiceerd om cellen in een zogenaamde viable but non culturable state (VBNCs) te kunnen detecteren. Er traden geen symptomen op en er werd 4 weken na inoculatie geen R. solanacearum in de planten teruggevonden. Er werden geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van VBNC's in water gevonden.

Publicaties