Project

Rapportage BLO

De WOT-Natuur en Milieu draagt bij aan de rapportages over de stand van zaken in de beleidsuitvoering en nieuwe ontwikkelingen rond het natuurbeleid, die de Wet Natuurbescherming in het kader van de Natuurplanbureaufunctie vereist. De rapportage relevant voor dit project is de Balans van de Leefomgeving uitgegeven door het PBL.

Dit project van de WOT-Natuur en Milieu (WOT N&M) draagt bij aan thema Natuur van de Balans van de Leefomgeving van het PBL. In dit project leveren we tekstbijdragen aan de Balans van de Leefomgeving, de webpaginas van de Digitale Balans en de beleidsstudie natuur in de Balans van de Leefomgeving. Deze tekstbijdragen schrijven we op basis van de kennis, informatie en aanvullende analyses van beleidsrelevante onderwerpen en de geactualiseerde WOT-indicatoren die zijn uitgevoerd en verzameld in het project analyse BLO.

Publicaties