Project

Rapportage Balans

In 2018 verschijnt weer een Balans van de Leefomgeving met daarin het thema Natuur. Naast een beschrijving van de toestand van de natuur wordt er dit jaar vermaatschappelijking van natuur(beleid) als onderwerp opgenomen. Daarvoor wordt een beleidsnota Natuur en Samenleving opgesteld als achtergronddocument.

Het doel van het project is het onderzoek voor de balans 2018 te coördineren en te zorgen voor samenhangende tekstbijdragen aan zowel de balans als het achtergrond rapport.

Doelgroep is het PBL dat in de Balans van de leefomgeving 2018 het thema vermaatschappelijking van natuur(beleid) wil uitwerken. Daarvoor wordt in enkele projecten gewerkt aan onderzoek dat bouwstenen moet aanreiken voor zowel de tekst in de balans als voor een achtergrondrapport. PBL heeft behoefte aan inhoudelijke co√∂rdinatie van dat onderzoek zodat het samenhangende kennis oplevert waarmee de beoogde tekstbijdragen kunnen worden geleverd.

De Balans van de Leefomgeving 2018 krijgt v.w.b. het thema natuur en samenleving een agenderend karakter. De centrale vraag is wat er speelt op het gebied van natuur en samenleving, wat de potenties zijn en wat de rol van de overheid daarin is. De deelprojecten leveren de bouwstenen voor een antwoord op deze vraag.

Publicaties