Project

Rapportage Natuurlijk Kapitaal

In de Balans van de Leefomgeving wordt het thema Natuurlijk Kapitaal uitgewerkt. Natuurlijk Kapitaal krijgt momenteel veel beleidsmatige aandacht. Het rijk streeft naar een zorgvuldiger benutting van natuurlijk kapitaal om zo het internationaal biodiversiteitsverlies, de grondstoffenschaarste en klimaatverandering tot staan te brengen.