Project

Rapportage Natuurverkenning

Voor de Natuurverkenning 2020-2050 worden drie scenario's uitgewerkt aan de hand waarvan de toekomst van natuur en het natuurbeleid in Nederland wordt verkend. Over de uitkomsten van de eerste twee scenario's, Business as Asual en 100% doelbereik, staat de rapportage voor 2019 gepland.

Elke 4 jaar dient het PBL het wettelijke product Natuurverkenning te publiceren. De Natuurverkenning wordt in nauwe samenwerking met de WOT N&M geschreven. Voor de eerstvolgende Natuurverkenning worden drie scenario's uitgewerkt aan de hand waarvan de toekomst van natuur en het natuurbeleid in Nederland wordt verkend: Business as Usual; 100% doelbereik en Veerkrachtige Systemen. Over de uitkomsten van de eerste twee scenario's (Business as Asual en 100% doelbereik) staat de rapportage voor 2019 gepland.

N.v.t. omdat dit project zal worden opgesplitst in deelprojecten.

Publicaties