Project

Rapportage Ramsar conventie

Het Ramsar-verdrag verplicht de verdragspartners om drie-jaarlijks een nationale rapportage op te leveren. De in 2014 op te leveren rapportage vormt input voor de 12e Conference of the Contracting Parties (COP12) die zal worden gehouden in 2015, in Uruguay.

Het Ramsar-verdrag is gericht op de bescherming van wetlands van internationaal belang. Het Ramsar-verdrag verplicht de verdragspartners om drie-jaarlijks een nationale rapportage op te leveren. De in 2014 op te leveren rapportage vormt input voor de 12e Conference Of the contracting Parties (COP12) die zal worden gehouden in Uruguay, in 2015.

Deliverables

Nationale Ramsar Rapportage

Publicaties