Project

Rapportage implementatie OSPAR aanbevelingen

OSPAR heeft een aanbevelingen voor kwetsbare soorten en habitats vastgesteld, om deze soorten en habitats beter te beschermen. Net als andere OSPAR leden zal Nederland de aanbevelingen implementeren en hier over rapporteren (elke 3 jaar, eerstvolgende keer: 2019). In dit project wordt daaraan bijgedragen door het opstellen van een inventarisatie en een evaluatie van de implementatie van de aanbevelingen. Dit zorgt voor transparantie door helder te maken welke afwegingen zijn gemaakt en welke acties zijn uitgevoerd en wat nog dient te gebeuren.

OSPAR heeft een aanbevelingen voor kwetsbare soorten en habitats vastgesteld, om deze soorten en habitats beter te beschermen. Net als andere OSPAR leden moet Nederland rapporteren in hoeverre deze aanbevelingen ge├»mplementeerd zijn. In dit project wordt daaraan bijgedragen door het opstellen van een evaluatie van de aanbevelingen.

Publicaties