Project

Rationeel ontworpen microbiële gemeenschappen om de veerkracht in planten te verbeteren

Het ontwerpen van de microbiële gemeenschappen die de groei en gezondheid van planten bevorderen en die de behoefte aan meststoffen en pesticiden verminderen.

Om de groeiende wereldbevolking te voeden is het essentieel om nieuwe strategieën voor plantaardige productie te ontwikkelen. Micro-organismen kunnen de groei van planten sterk beïnvloeden.

De productie verhogen

Rationeel ontworpen microbiële gemeenschappen met plantengroei bevorderende (PGB) micro-organismen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de benodigde productie verhoging. De effecten van PGB-organismen kunnen direct zijn bijvoorbeeld door levering van voedingsstoffen zoals stikstof, fosfor en mineralen of beïnvloeding van hormoonbalans in de plant. Daarnaast kunnen indirecte effecten zoals de remming van pathogenen en saprophyten de groei van planten bevorderen.

Succesvolle microbiële gemeenschappen

Onderzoek naar microbiële gemeenschappen wordt bemoeilijkt door de enorme complexiteit van zelfs de meest eenvoudige microbiële gemeenschappen. Met behulp van synthetische biologie, is het nu wel mogelijk om rationele microbiële gemeenschappen te ontwerpen die plantengroei bevorderen. In een voorgaand project zijn verschillende componenten geïdentificeerd voor zulke succesvolle microbiële gemeenschappen. Een ontwerp wordt gebaseerd op functionele genoomanalyse van deelnemende micro-organismen, identificatie van gewenste rhizotype-gemeenschappen en een model-gestuurde samenstelling van verschillende bouwstenen, micro-organismen, om het gewenste rhizotype te bewerkstelligen. Validatie van de ontworpen microbiële gemeenschappen is mogelijk door de aanwezige geavanceerde moleculair biologische en phenotyperingstechnieken die ons in staat stellen om direct en non-invasief plant en microben te bestuderen.

Doelstelling

Doel van het project is om te komen tot een gestandaardiseerde procedure voor het ontwerpen van specifieke, aan plant en omgevingsfactoren aangepaste PGB-gemeenschappen.

Samenwerking

Dit project in de 3de investeringsronde Synthetische Biologie staat onder leiding van Dr. Theo van der Lee en is een samenwerking tussen de Businessunit  Biointeracties (Wageningen Plant Research) en de vakgroep Systems and Synthetic Biology (WUR)

Publicaties