Project

Receptomics van gezondheid gerelateerde voedingscomponenten

Multireceptor screeningsplatform om kwaliteit en gezondheid van bekende en onbekende planten- en voedingsstoffen te bepalen via humane receptorinteracties die voorkomen in de darm, tong, neus, brein etc.

Binnen het screeningsplatform zullen reporter cel-assays met individuele receptoren alsmede een innovatieve “ReceptomX” microchipuitgerust met honderden bekende receptoren van de GPCR genfamilie worden ontwikkeld en gevalideerd.

Complexe extracten alsmede hele voedselcomponenten kunnen binnen het platform middels deze tools gescreend worden op receptoractivatie en -interactie om kennis te genereren over de functionele relatie op receptorniveau tussen voeding en smaak of gezondheid. De op deze wijze geïdentificeerde bioactieve componenten kunnen vervolgens toegepast worden in (functionele) voeding en medicijnen die effecten
zullen hebben op o.a. smaak, geur, het immuunsysteem, obesitas, suikerziekte, hart- en vaatziekten en kanker. Tevens hebben we als doel kennis rond zoetbepalende en zoetversterkende componenten in groente en fruit producten te vergaren met als doel deze kennis toe te passen bij het ontwikkelen van zoete voedselproducten met een lage calorische waarde.

Publications