Project

Recht voor Ecosysteemdiensten

Het recht faalt in de realisatie van duurzame gebiedsontwikkeling. Daarom is het uitdenken van een nieuw rechtskader van belang. Zo ook het onder de aandacht brengen bij academische vakgenoten. Het is daarbij belangrijk dat kennis rondom het concept van ecosysteemdiensten ook in het recht belandt.

Doelstelling

De huidige rechtswetenschap kent nog niet het concept van ecosysteemdiensten (ESDs). Dit heeft tot gevolg dat het recht faalt in de realisatie van duurzame gebiedsontwikkeling. Daarom is het uitdenken van een nieuw rechtskader van belang. Zo ook het onder de aandacht brengen bij academische vakgenoten die duurzame functiecombinaties via een balans van ESDs niet langer tegenhoudt. Het is belangrijk dat deze kennis rondom ecosysteemdiensten in het recht belandt, zodat ook de (bestuurs)praktijk hiervan gebruik gaat maken (gemeenten, waterschappen en provincies).

Resultaten

Geheel conform het werkplan is er peer reviewed gepubliceerd (zelfs 2 artikelen) en zijn er ook andere (vak)publikaties verschenen. Dit is zelfs meer dan de beoogde output. Voorts is er ook onderwijsmateriaal + een gastcollege gegeven aan Wageningen Universiteit.

Publicaties