Project

Redesign of production systems for circular horticulture & bulb cultivation

De glastuinbouw is een belangrijke speler in de efficiënte en veilige productie van groenten, fruit, bloemen en planten. De productiesystemen worden gekenmerkt door een hoge mate van efficiëntie in water- en stofstromengebruik, maar de energiebehoefte is groot en de systemen zijn in principe lineair, niet circulair.  

In dit project worden op basis van een analyse van stofstromen de kritische bouwstenen voor circulariteit in de glastuinbouw geanalyseerd. Dit vormt de basis voor herontwerp van de productiesystemen, inclusief nieuwe verdienmodellen, waardoor de sector wordt ingebed in de circulaire economie.

Publicaties