Project

Regelen van genexpressie door synthetische promoters

De expressie van genen is essentieel voor het functioneren van organismen en wordt geregeld door CIS regulerende elementen (CRE) in promoters. Het moduleren van genexpressie door deze CREs te modificeren geeft meer wetenschappelijk inzicht in processen en biedt mogelijkheden voor toepassingen. Een Synthetische Biologie aanpak is zeer geschikt om gen expressie op een voorspelbare manier te moduleren. Dit project heeft als doel om synthetische promoters te creëren door onderdelen van promoters te combineren, te veranderen of weg te halen, waardoor genexpressie en uiteindelijk het fenotype van het organisme verandert.

Innovatief is de multi-sectoriale aanpak van het project waarin we ons gaan richten op drie rijken van organismen, schimmels, planten en dieren. Als illustratieve voorbeelden gaan we promoters en expressie van genen betrokken bij architectuur en anthocyan biosynthese in tomaat veranderen. Specifieke licht geïnduceerde promoters zullen geconstrueerd worden om het metabolisme in schimmels te veranderen. Een derde voorbeeld betreft promoter modulatie van genen betrokken bij celdood in zoogdier cellen om zo tot cellijnen te komen die niet verouderen. Deze voorbeelden zullen een bewijs moeten leveren dat genexpressie in meerdere organismen te moduleren is door promoters te synthetiseren.

Publicaties