Project

Regelgeving haaien

Eind september 2012 moest Nederland in het kader van de Covention of Migratory Species (CMS) onderhandelingen voeren om een actieprogramma ter bescherming van Migrerende haaien te formuleren. Hiervoor was behoefte naar een samenvatting van wat er bekend is over haaien voor de gebieden die relevant zijn voor Nederland

Doelstelling

Dit project bestond uit twee onderwerpen:

  1. Wat is er voor Nederland bekend over haaienbestanden, vangsten, monitoring en visserij
  2. Wat zijn de afspraken die over de vangst van haaien gemaakt zijn (als die er zijn) binnen de verschillende RFMOs (Regional Fisheries Management Organisations) waar Nederland Lid van is?

Voor beide onderwerpen is een overzicht gemaakt voor de gebieden die relevant zijn voor Nederland, namelijk:

  • Caribisch Nederland
  • Noordoost Atlantische Oceaan
  • MauritaniĆ«
  • Stille Zuidzee

Werkwijze

Het rapport is in relatief korte tijd opgesteld door de projectleider, waarbij projectleden elk hun onderdeel hebben samengesteld. Op basis van expert-judgement van IMARES medewerkers en buitenlandse collega's, wetenschappelijke artikelen, rapporten en via internet is een grove verkenning uitgevoerd naar (i) wat er bekend is over haaienbestanden, vangsten, monitoring en visserij voor de gebieden die relevant zijn voor Nederland (ii) welke afspraken gemaakt zijn over de vangst van haaien door de verschillende RFMOs (Regional Fisheries Management Organisations) waar Nederland lid van is.

De geografische focus lag op een aantal voor Nederland belangrijke gebieden: de Noordoost Atlanitische Oceaan, Mauritanie, de Stille Zuidzee en Caraibisch Nederland.

Resultaten

Het eindproduct (Nederlandstalig rapport) geef inzicht in wat er voor Nederland speelt op het terrein van haaien in een aantal voor Nederland belangrijke gebieden buiten Europa. Het onderdeel dat gaat over haaien in Caraibisch Nederland is buiten het rapport nog verder uitgewerkt en zal als Engelstalig artikel (grijze literatuur) verschijnen en op die manier bijdragen aan de bescherming van haaien in het Nederlands Caraibisch gebied.

Publicaties