Project

Regieteam Modellen: Task 4 Improved modelling practices

Om samenwerking a.d.h.v. computermodellen binnen Wageningen Research te verstevigen, richt taak 4 van het Regieteam Modellen zich op het identificeren van good modelling practices en standaard dataformats. Dit ter ondersteuning van verbeterde geïntegreerde toepassing van WR modellen (taak 5) en van efficiënte verbetering van de modelkwaliteit (taak 3). 

In 2019 werden vanuit taak 4 interviews met modelontwikkelaars aan de verschillende Business Units gehouden en een workshop waarin de resultaten daarvan werden bediscussieerd in een brede groep modelontwikkelaars van Wageningen Research. De conclusie daaruit was dat de beste manier om de doelen van taak 4 te verwezenlijken is door het regelmatig organiseren van uitwisseling tussen WR modelleurs van ervaringen met good modelling practices en standaard dataformats. De volgende activiteiten zijn daartoe gepland:

  • Het samenstellen van een rapportage bestaande uit een overzicht van beschikbare documenten over good modelling practice en standaard dataformats, en uit de resultaten van de interviews en de discussie in de workshop. De hoofdpunten van deze rapportage worden geplaatst op het web-platform. Op het web-platform worden tevens de relevante documenten geplaatst.
  • Het organiseren van twee verdere WR brede meetings om ervaring met good modelling practices uit te wisselen. De tweede meeting zal specifiek gericht zijn op ervaringen met good modelling practice ten behoeve van ge├»ntegreerde toepassing van WR modellen.

Publicaties