Project

Regieteam Modellen: Task 5 Integrated application of WR models

Deze taak 5 initieert een proces tot grotere integratie van kwantitatieve modellen vanuit verschillende disciplines voor wetenschappelijk advies ten behoeve van de groeiende vraag naar geïntegreerd beleid, systemen en strategieanalyses om duurzaamheid te bevorderen. Uiteindelijk zal dit resulteren in een coherent WR-systeemanalysekader dat strategische beleidsvragen met meerdere doelstellingen kan beantwoorden.

Taak 5 is een iteratief proces van (1) inventarisatie en evaluatie, (2) voortgang, (3) toepassen en (4) consolideren van nieuwe inzichten. Het project omvat de volgende activiteiten:

Activiteit 5.1

Evaluatie van bestaande geïntegreerde modelapplicaties

Activiteit 5.2

Het definiëren en verbinden van twee pilot-showcase(s): terrestrisch en marien. Hierin worden methodologieën ontworpen om modelintegratieprocessen te vergemakkelijken. We zullen tevens bijdragen aan ontwikkeling modelintegratiemethoden (bijv. Hoe modellen te selecteren en te verbinden, kwaliteitsproblemen met modellen in een gekoppeld modelsysteem).

Activiteit 5.3

Aanbevelingen op basis van ervaring uit de kennisbasis en Wageningen Model Groep-model koppelingsprojecten.

Publicaties