Project

Regionale strategie voor duurzame energie (HD3533)

Het onderzoeksproject dient om EZ te ondersteunen in het aangaan van de interactie met regionale actoren over een door de regio zelf te formuleren regionale strategie duurzame energie met aandacht voor agri & food, tuinbouw & uitgangsmaterialen en natuur, in een regio het actorennetwerk mee-te ontwikkelen en in te kunnen spelen op behoeften van regionale actoren zowel omtrent de energiehuishouding als de regionaal-economische ontwikkeling.

Het onderzoek is bedoeld om EZ te ondersteunen bij haar bijdragen aan regionale duurzame energie ontwikkeling en bij het nadenken over hoe een eventuele kansenkaart duurzame energie in de regio vormgegeven moet worden. Hiervoor is kennis nodig over hoe regionale strategie├źn tot stand komen, hoe regionale netwerken zich hieromheen vormen, wat hierin gebeurt, wat hieraan ontbreekt en wat bijdragen van EZ zouden kunnen zijn. Een aanvullende doelstelling is dat de onderzoeksactiviteiten zelf ook actief bijdragen aan de regionale strategieontwikkeling en netwerkvorming. Ten behoeve hiervan worden vier stappen uitgevoerd:

Stap 1: inventarisatie perspectiefvolle regio voor onderzoek

Stap 2: Selectie regio

Stap 3: Interviews over de regionale duurzame energiestrategie, de netwerkontwikkeling, kansen, knelpunten en handelingsopties voor het versnellen van de ontwikkeling van duurzame energie in de regio. 

Stap 4: Rapportage

De volgende producten worden opgeleverd:

  • Een notitie met daarin overzicht en duiding van strategieontwikkeling en netwerkvorming in een te selecteren regio, met reflectie op de rol van EZ in deze regio en wordt aangegeven wat de resultaten betekenen voor de vormgeving van een kansenkaart duurzame energie in de regio.
  • Een presentatie (powerpoint) van de onderzoeksresultaten.

    Publicaties