disseminatie

Project

Regionale transities: disseminatie resultaten (inter)nationaal

In 2010 en 2011 is er onderzoek verricht naar regionale innovatie door een combinatie van praktijk- en theoriemensen.

Voor een aantal casussen is een analyse gemaakt van de gebeurtenissen; de causaliteiten die men veronderstelt in het handelen en het trekken van systeemgrenzen (partners, omvang regio en inhoud). Deze resultaten moeten nu vertaald worden naar de praktijk van regionaal innoveren. Dit houdt in:

  • Disseminatie van wetenschappelijke resultaten van het onderzoek in 2010 en 2011 naar smart specialisation (EU) en regionale innovatieplatforms (NL).

  • Publicatie van een wetenschappelijk boek en organisatie van een symposium (NL).

Beoogd resultaat

Boek, uitgegeven door Wageningen Academic Publishers.

Werkwijze

  • Wetenschappelijke publicatie in januari/april
  • Vertaling in handelingsperspectief in april
  • Symposium in mei/juni
  • Nazorg in najaar.