Project

Relatie verpakking & derving

Steeds meer bedrijven committeren zich aan het terugbrengen van plastic verpakkingen. Zo willen de supermarkten in 2025 20% minder plastic verpakkingen gebruiken en committeerden zon 80 bedrijven zich eind februari 2019 aan het reduceren van plastic verpakkingen door het Plastic Pact te ondertekenen. In dit pact wordt naast het verminderen van de hoeveelheid plastic verpakkingen, de ambitie uitgesproken om alle verpakkingen recyclebaar te maken en om meer duurzame verpakkingsmaterialen te gaan gebruiken. Plastic verpakkingen worden echter toegepast vanwege barrière eigenschappen waarmee ze de levensduur (shelf life) van het (vers)product verlengen. Het wegnemen van de plastic verpakking zal de levensduur doen afnemen en voedselverspilling doen toenemen. Het terugdringen van voedselverspilling is tegelijkertijd ook een belangrijk maatschappelijk thema, zoals onder meer blijkt uit de groep bedrijven die zich in maart verenigde in het Samen tegen voedselverspillingconsortium.

Juist bij de versproducten is de meeste winst te behalen in zowel reductie van verpakkingen als reductie van voedselverspilling, en zijn de tegengestelde belangen het grootst. Voedselverspilling van verpakte producten met een lange houdbaarheid is doorgaans gering. Hier speelt de vraag vanuit het verpakkend bedrijfsleven of verkorten van de shelf life van bijvoorbeeld 12 naar 6 maanden versimpelen van verpakkingen zijn mogelijk maakt zodat deze beter recyclebaar zijn, zonder dat extra voedselverspilling en of kwaliteitsverlies optreedt.

Het doel van deze PPS is de relatie tussen verpakkingen en alternatieve technieken enerzijds en behoud kwaliteit van (vers)producten anderzijds te kwantificeren. Op deze manier kunnen er optimale en goed onderbouwde duurzame keuzes gemaakt worden. Niet alleen op duurzame materialen, maar vooral op duurzame productieketens; van (vers) product tot en met afvalverwerking en recycling

Publicaties