Project

Remote mussel bed sensing

Het doel is om remote sensing methodieken toe te passen in het karteren van mosselbanken en oesterbanken, om zo de precisie te verbeteren en te efficientie te vergroten.

Het karteren van mossel- en oesterbanken is tijdrovend en middels remote sensing (satellietbeelden) kan mogelijk de inspanning nodig in het veld gereduceerd worden. Daartoe wordt voorgesteld om contouren in het veld gekarteerd (IMARES) te vergelijken met contouren verkregen middels RS (Alterra) en zo een methodiek te ontwikkelen die jaarlijks toegepast kan worden.

Publicaties