Project

Resilience Community of Practice

Het thema resilience is intrinsiek multidisciplinair van opzet. Voor het scherp formuleren en bereiken van ambitieuze doelstellingen is een zeer goede onderlinge afstemming en het ontwikkelen van gemeenschappelijk taalgebruik cruciaal. Het creëren en stimuleren van een resilience-community staat centraal in het thema. Om de kruisbestuiving van kennis en ideeën te bevorderen worden vanaf februari 2016 een reeks resilience-seminars georganiseerd met steeds twee sprekers vanuit verschillende Science Groups. Dit resulteert in 2018 een resilience-book met papers.

Op basis van een betere kennis van de aanpak in de verschillende disciplines met betrekking tot resilience, is een gezamenlijk begrippenapparaat (een Resilience wiki op de teamsite) ontwikkeld en prioriteiten gezet voor trans-disciplinaire onderzoekslijnen. Dit is verwerkt tot een whitepaper. Het whitepaper wordt ter feedback en review voorgelegd aan senior onderzoekers, boegbeelden en onderzoeksscholen.

Het creëren en stimuleren van een resilience-community staat centraal in het thema. Om de kruisbestuiving van kennis en ideeën te bevorderen worden vanaf februari 2016 een reeks resilience-seminars georganiseerd met steeds twee sprekers vanuit verschillende Science Groups.

Publicaties