Project

Resilience indicators

Dit project beoogt de samenwerking tussen afzonderlijke WUR-teams op het gebied van forest resilience te versterken. De versterkte samenwerking tussen de Wageningse universiteit en Wagenings onderzoeksteams en tussen disciplines zal het portfolio van het Wagenings onderzoek op het gebied van forest resilience zowel in Europa als wereldwijd. Deze groep onderzoekers deelt de ambitie om meer inzicht te krijgen in de ecologische processen die de veerkracht van bossen sturen, zodat er betekenisvolle indicatoren voor deze veerkracht kunnen worden beoordeeld die het bosbeheer effectief kunnen ondersteunen bij het verbeteren van de veerkracht van bossen over de hele wereld.  

Publicaties