Project

Resilience of dairy production for urban marketing in East Africa

Deze studie in de Keniaanse en Ethiopische zuivelsector is erop gericht inzicht te verschaffen in de bijdrage van toeleveranciers van inputs en diensten aan het meer marktgericht ondernemen van kleinschalige melkveehouderijbedrijven, onder behoud van de weerbaarheid van deze bedrijven.

De doelstelling is om de relaties tussen de opzet van toeleverantie van inputs en diensten, de bedrijfssystemen, people-profit-planet weerbaarheid te bekijken, om zo te zoeken naar opties om het aanpassende vermogen van bedrijf en keten te kunnen vergroten.  Een omslag naar meer marktgericht ondernemen is noodzakelijk om aan de sterk stijgende stedelijke vraag naar zuivelproducten te kunnen voldoen. Die stedelijke vraag neemt snel toe door urbanisatie  n inkomensgroei, en de hooglanden in Oost Afrika zijn uitstekend geschikt om hieraan te voldoen. Dit onderzoek draagt bij aan de zoektocht naar effectieve modellen voor de toeleverantie van inputs en diensten bij, alsmede aan de vraag hoe duurzaamheid van bedrijven versterkt kan worden bij toenemende intensivering.

Publicaties