Project

Resilient forest

Veerkracht van bossen hangt af van veel factoren, zowel factoren binnen het bos, zoals genetische-, functionele-, en soorten diversiteit; als factoren buiten het bos, zoals prijzen, en schokken daarin, in de keten van pulp, papier en hout voor de local economie en Europese regelgeving, e.g. gerelateerd aan de handel in genetische hulpbronnen uit bossen geschikt voor een toekomstig klimaat.

De opkomende bio-economie vereist veel hogere productiviteit van bossen om de energie- en hout keten te voeden. Intensivering van oogst kan de veerkracht van bossen voor klimaatverandering verminderen en daarnaast het koolstofvastleggend vermogen van bossen verminderen.

Het doel van dit project is de veerkracht van productiviteit en het leveren van ecosysteemdiensten door Europese bossen voor klimaatverandering en intensivering van oogst om ten behoeve van de opkomende bio-economie.

De hele reeks van bos-functioneren in relatie tot genetische, functionele en soorten diversiteit-, bos beheer en economie van de houtketen zal worden beoordeeld in de context van nationale en Europese wet- en regelgeving, en van nieuwe doelstellingen van de bijdrage van bossen voor aanpassing en mitigatie aan klimaatverandering.

De toe te passen methoden betreffen analyse van beschikbare gegevens, modellering en meta-analyse van de literatuur over dit onderwerp.

Publicaties