Project

Resistentie bepalen bij aardappel

Het aantal besmettingen in Nederland met de aaltjes Meloidogyne chitwoodi neemt toe, terwijl nauwelijks bestrijding mogelijk is. Meloidogyne spp bedreigen de exportpositie van Nederlands pootgoed. Met resistente aardappelcultivars kan gezond pootgoed worden gekweekt en dus de export veilig gesteld. Plant Research International ontwikkelt een toets om de resistentie te bepalen.

Doelstelling

Ontwikkeling van een betrouwbare toets om de mate van resistentie van aardappelrassen tegen Meloidogyne chitwoodi te bepalen. Deze resistentiecijfers vormen de basis voor de erkenning van rassen die geaccepteerd kunnen worden als bestrijdingsmaatregel.

Einddoel is dat de toets door de European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) als Europese standaard erkend wordt. Het onderdeel van het project gefinancierd door fytosanitair betreft het effect van de partiële resistentie op de knolbesmetting en de ontwikkeling van knolbesmetting tijdens bewaring.

Plan van aanpak

In de eerste fase is een uitgebreide opzet gemaakt om de populatiedynamica goed in beeld te krijgen en uiteindelijk te besluiten op welke parameter er getest moet worden en bij welke dichtheid. Daarna is aan vereenvoudiging van de toets gewerkt. In consumptieaardappelen is sterke onderdrukking van de symptomen voldoende, terwijl in pootgoed geen besmetting aanwezig mag zijn.

In 2011 is een populatie-dynamische toets opgezet, een uitgebreide toetsing van de graad van resistentie. De knollen van 8 nieuwe aardappelrassen met M. chitwoodi resistentie zijn in de herfst 2011 in de bewaring gegaan bij 4 graden en zijn in het voorjaar van 2012 getoetst op hun besmetting met M. chitwoodi (kwantitatieve bepaling). Eind september is een uitgebreide proef ingezet voor een analyse op de populatieontwikkeling in de knol in relatie tot bewaartijd en bewaartemperatuur. De  laatste metingen zijn in het voorjaar 2013 uitgevoerd.

Voor eind december 2013 volgt een Engelstalige wetenschappelijke publicatie. Alle metingen aan de knolbesmetting komen ten laste van dit WOT project.

Beoogde resultaten

Uit het project zal een betrouwbare resistentietoets voortkomen voor aardappelrassen tegen M. chitwoodi, inclusief kennis over het effect van deze partiële resistentie op de knolbesmetting.

In verschillende handelshuizen is aangetoond dat diverse geniteurs over hoge partiële resistentie beschikken. Dat uit zich in verminderen van de populatiedichtheid van de parasiet én verminderde knolbesmetting op en in de knol.