Project

Resource use efficiency

Wageningen University and Research heeft in het Strategisch plan 2015-2018 vijf strategische investeringsthemas opgenomen. Een hiervan is Resource Use Efficiency. WUR wil investeren in de overgang naar een duurzamer en efficiënter systeem van productie en consumptie.

Het doel is om nieuwe kennis en technologie te ontwikkelen voor een meer efficiënt gebruik van de beschikbare grondstoffen. Dit draagt bij aan slimme manieren om tot nu toe gescheiden kringlopen van energie, materialen en nutriënten te sluiten door zo goed mogelijk gebruik te maken van plantaardige en dierlijke bronnen.

Nieuwe toepassingen voor nevenstromen

Niet (direct) bruikbare materialen in kringlopen zijn niet per definitie afval, maar zijn in veel gevallen aan te duiden als een bij- of restproduct. Deze nevenstromen worden zo goed mogelijk ingezet voor een nieuwe toepassing in diervoeder en voedselproductieketens. Hierbij is de ontwikkeling van nieuwe technologieën een belangrijke factor. Dit thema past in het EU initiatief voor het bevorderen van circulaire economieën. Bij- of restproducten van plantaardige of dierlijke herkomst vinden in een aantal gevallen weer een toepassing in de voedselproductieketen. Hierbij zal aan de randvoorwaarden van een veilige benutting moeten worden voldaan. Het is essentieel om het aspect van voedselveiligheid (inclusief de gehele diervoederketen) als randvoorwaarde mee te nemen in het gehele proces van ontwikkeling van nieuwe technologieën en toepassingen. Dit project draagt hieraan bij. Tevens draagt RIKILT via dit project bij aan WUR brede thema Resource Use Efficiency.

Publicaties