Project

Reststromen uit staalindustrie tbv Azolla teelt

De komende decennia zal er een toenemende behoefte zijn aan voldoende biomassa voor onder andere voedsel, veevoer en bio-producten. Alle registers moeten worden opengetrokken om aan de toekomstige vraag te voldoen. Een van de mogelijkheden is de productie van biomassa in aquatische productiesystemen.

Doelstelling

Voorwaarde is wel dat dit soort systemen een hoge productie weten te realiseren. De kroosvaren Azolla-spec wordt gerangschikt onder een van de snelst groeiende en hoogst productieve planten op aarde. Wereldwijd zijn er zeven soorten bekend. 

Dit project heeft tot doel het opstellen van een plan van aanpak voor een aan de commercie gelinkte  pilot (plant) voor de productie van Azolla-biomassa. Dit door onder andere gebruik te maken van afvalstromen, restwarmte en CO2 van de Tata-fabrieken in IJmuiden en India. De uiteindelijke oppervlakte van deze plants zal samen met Tata worden vastgesteld. Hierbij wordt aangetekend dat de pilot in IJmuiden meer het karakter zal hebben van een grote experimentele unit en die in India een echte pilot plant zal zijn.

Een duurzame teelt van Azolla met behulp van reststromen uit de industrie is van groot maatschappelijk en economisch belang en zal bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid.

Beoogd resultaat

Wetenschappelijk rapport over de technische mogelijkheden van het gebruik van reststromen uit de staalindustrie ten behoeve van de productie van  Azolla biomassa.

Werkwijze

Het project beslaat de periode 2011-2014.

In 2011 wordt een plan van aanpak gemaakt voor de koppeling van reststromen uit de fabrieken van Tata Steel met de productie van Azolla in open (India) en gesloten teelten (Nederland)..

De pilot bestaat uit een voorkweek-, groei-,droog- en opslagstadium. Hiervoor zal de meest recente kennis omtrent sensor-, kas-, nutrientcycling- en verlichtings-technologie worden ingezet. Ook zal  een eerste analyse van de inzet van  Azolla-biomassa voor bioproducten worden gemaakt.

In de periode van 2012-2014:

  • Installatie van plants bij Tata Steel IJmuiden en India
  • verder testen en optimaliseren van het systeem
  • optimaliseren van biomassaproductie ten behoeve van biobased producten