Project

Review Ammoniak

Het ministerie van EZ heeft aan Alterra Wageningen UR gevraagd om een internationale review te organiseren van het instrumentarium dat gebruikt wordt voor onderbouwing en monitoring van het ammoniakbeleid.

Deze internationale review is in juni 2015 georganiseerd. Doel van de review is een wetenschappelijke beoordeling van de instrumenten en meetnetten die in Nederland worden gebruikt voor berekening van ammoniakemissie en -depositie en meting van ammoniakconcentratie.

Publicaties