Project

Risico’s nieuwe Dickeya-soorten voor land- en tuinbouw

Dickeya en Pectobacterium soorten, zijn bacterien die zachtrot kunnen veroorzaken en veel schade geven in de Nederlandse land- en tuinbouw. De laatste jaren duiken er steeds nieuwe varianten op waarvan de risico’s niet bekend zijn en soms ook niet met de huidige detectiemethoden kunnen worden aangetoond.

Doelstelling

Het doel van dit project is om in kaart te brengen wat de risico’s van nieuwe (genetische) groepen van Dickeya en Pectobacterium soorten zijn voor de Nederlandse land- en tuinbouw, met name in de pootaardappel- en bloembolteelt.

Plan van aanpak

Isolaten van Pectobacterium en Dickeya-soorten uit Europa worden genetisch gekarakteriseerd met Multi Locus Sequentie Analyse en Whole Genome Sequencing. Relevante isolaten worden vervolgens in kas- en veldexperimenten geëvalueerd op agressiviteit en waardplantenspectrum. Kennis wordt ontwikkeld over detectie en identificatiemethoden voor Pectobacterium- en Dickeya-soorten.

Daarnaast coördineert de projectleider het EU Euphresco-project om op deze wijze inzicht te krijgen in de verspreiding en incidenties van de verschillende Pectobacterium en Dickeya soorten binnen Europa. Ook wordt kennis gedeeld over de agressiviteit van soorten in relatie tot risico's voor de (poot)aardappelteelt.

Stammen van Dickeya-soorten zijn gekarakteriseerd met genetische en biochemische technieken (MLSA, MALDITOF MS, PFGE, ANI). Ook zijn data van veld- en kasproeven gepubliceerd die de virulentie van D. solani vergelijken met die D. dianthicola. D. solani is als nieuwe soort beschreven.


Resultaten

Het project levert gekarakteriseerde stammen op, kennis over de betekenis van karakteriseringsmethoden en over de agressiviteit van stammen.

De kennis is gedeeld in de 3e vergadering van het Euphresco I Dickeya project gehouden in Gent (Belgie).

De karakterisering wordt in 2013 voortgezet. Ook is er een doorstart gemaakt van het Euphresco project, waarbij de nadruk meer ligt op Pectobacterium soorten.

Publicaties