Project

Risks of livestock manure application

Dierlijke mest wordt veel toegepast in de landbouw en is een belangrijke bron van voedingstoffen. Echter, het toepassen van dierlijke mest bevat enkele potentiële risicos voor de humane en dierlijke gezondheid en kan tevens het ecosysteem aantasten.

Om deze risicos te bepalen en indien nodig interventiemaatregelen te ontwikkelen, moet het lot en de verspreiding van resistente bacteriƫn, resistentiegenen, dierbehandelingsmiddelen (inclusief antibiotica) en pathogenen onderzocht worden in alle relevante reservoirs. Er zijn diverse reservoirs die de bovengenoemde contaminanten kunnen bevatten, waaronder het dier, de mest, de grond, water en gewassen. Het is belangrijk om de rol van elk reservoir, de overdracht tussen reservoirs en de trade-offs van de bovengenoemde contaminanten te kennen om de processen en potentiƫle risicos vast te stellen. Dit is omvangrijk werk waarvoor een multidisciplinaire aanpak en meerjarenprogrammering vereist is. In 2016 zijn de eerste belangrijke stappen gezet waaronder het opstellen van een prioritering van antibiotica en pathogenen die van belang zijn en het in kaart brengen van mestverspreidingsroutes in Nederland. Daarnaast zijn mechanismes van genenoverdracht in de rhizosfeer, het longitudinale effect van antibiotica op resistentie in de darm en de biobeschikbaarheid van antibioticumresiduen in mest bestudeerd. In 2017 richt het project zich op het verkrijgen van additionele data om risicos te duiden en het lot van de contaminanten in het ecosysteem, na mestapplicatie, te bepalen. De focus ligt hierbij met name op het effect van antibioticaresiduen in mest op het metagenoom, mobiloom en viruloom in gewassen.

Publicaties