Rol burgers/consumenten in natuurbeheer en behoud

Project

Rol burgers/consumenten in natuurbeheer en behoud

In de transitieopgave richting een duurzame, natuurinclusieve leefomgeving kunnen ook burgers een belangrijke rol spelen, zowel via directe actie in de vorm van bijvoorbeeld een burgerinitiatief of via indirecte actie via vrijwilligerswerk, beleidsparticipatie en marktbeïnvloeding. Dit project onderzoek wat zijn kansrijke routes zijn waarlangs burgers bijdragen aan een natuurinclusieve leefomgeving, onder welke voorwaarden dit leidt dit tot substantiële transities, welke beleidstheorieën overheden hebben overheden over het bevorderen van deze routes en wat handelingsperspectieven zijn voor overheden om in samenwerking met burgers deze de transitie te versnellen.

In de transitieopgave richting een duurzame, natuurinclusieve leefomgeving kunnen ook burgers een belangrijke rol spelen, zowel via directe actie in de vorm van bijvoorbeeld een burgerinitiatief of via indirecte actie via vrijwilligerswerk, beleidsparticipatie en marktbeïnvloeding. Dit project onderzoekt wat kansrijke routes zijn waarlangs burgers bijdragen aan een natuurinclusieve leefomgeving, onder welke voorwaarden dit leidt tot substantiële transities, welke beleidstheorieën overheden hebben over het bevorderen van deze routes en wat handelingsperspectieven zijn voor overheden om in samenwerking met burgers deze transitie te versnellen.

Aanpak

Om de belangrijkste routes van burgerbetrokkenheid te identificeren beschouwen we de natuur-leefomgeving interface in dit project als een samenhangend een sociaal-ecologisch systeem van interacties tussen leefomgeving en samenleving. Binnen dit sociaal-ecologisch systeem speelt de governance arena, samengesteld uit overheden, markt, NGOs en burgers, een belangrijke rol. Op basis van transitietheorie worden hierbij vier fasen van burgerbetrokkenheid onderzocht: De visies en motivatie van burgers; de acties die zij ondernemen, de directe resultaten van deze acties en de eventuele structurele transitie die hiervan het gevolg is. Via literatuurstudie (jaar 1), analyse van beleidsdocumenten in interviews (jaar 2) worden kansrijke routes geidentificeerd en het handelingsperspectief van overheden beschreven.

Publicaties