Project

Role of information and knowledge in green urban initiatives

Dit project gaat over de rol van informatie, communicatie, expertise en kennis bij het realiseren van burgerinitiatieven in een groen stedelijke omgeving.

Op tal van plekken nemen burgers het heft in handen om te werken aan concrete oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Het is een afspiegeling van de trend naar een informatie- en netwerksamenleving; een horizontaal georganiseerde samenleving waarin steeds minder sprake is van een eenduidige structuur maar eerder van een rizoom aan spontane initiatieven, partijen en verbindingen en andere informatie- en communicatiestromen. In het realiseren van een burgerinitiatief gaan de initiatiefnemers vaak verbindingen aan met verschillende mensen, organisaties en instituties.

In het onderzoek wordt gekeken naar verschillende soorten kapitaal (informational capital, social capital, human capital) en naar de wijze waarop de initiatieven deze verschillende vormen van kapitaal  genereren en inzetten in het realiseren van hun initiatief. Het onderzoek gaat steeds dieper in op de rol van informatie bij het realiseren van ‘groene’ burgerinitiatieven. Samen met het leernetwerk gaan de onderzoekers verschillende aspecten daarvan verder uitdiepen en proberen ze in wisselwerking met de praktijk nieuwe kennis te ontwikkelen over succesvolle samenwerking tussen burgerinitiatieven en lokale overheden in het publieke domein.

Publicaties