Project

Ruimtelijke transmissie emerging vector-borne diseases

'Vector-borne' dierziekten, zoals blauwtong, stelt de veehouderij voor nieuwe uitdagingen. In dit project worden methoden ontwikkeld om risicofactoren te bepalen van ruimtelijke spreiding van deze ziekten.

De methoden zijn gebaseerd op clusteranalyses, waarbij ruimtelijke clustering én menselijk gedrag worden onderzocht.

Resultaten

Activiteiten voor 2012:

  • Ruimtelijke clusteranalyse van vector-gerelateerde risico-locaties: BTV case clustering correleren met een Corine biotopenkaart en het produceren van een risicokaart voor BTV infectie.
  • Effecten van menselijk gedrag op ruimtelijke transmissierisico's: Vuistregels voor risico op transmissie van BTV door menselijk gedrag en, zo mogelijk, weergave van de ruimtelijke variatie in dit risico middels risicokaarten.
  • Korte eindrapportage 2010 - 2012.

Gehouden presentaties in 2012:

  • Boender, G.J., Hagenaars, T.J., Elbers, A.R.W., Gethmann, J.M., Meroc, E., Guis, H. and De Koeijer, A.A. Spatial BTV-8 transmission in NW-Europe in 2007. XIIIth International Symposium on Veterinary Epidemiology and Economics (ISVEE), Maastricht, The Netherlands, August 20-24th 2012.
  • Hagenaars, T.J. and Boender, G.J. Developing rules of thumb for between-farm transmission and control of avian influenza, classical swine fever, and foot-and-mouth disease. XIIIth International Symposium on Veterinary Epidemiology and Economics (ISVEE), Maastricht, The Netherlands, August 20-24th 2012.