Project

Ruwvoerproductie en bodemmanagement

Ongeveer 65 procent van het Nederlandse landbouwareaal is in gebruik voor de productie van ruwvoer.