Project

S2BIOM

Het hoofddoel van het S2BIOM project is daarom de ondersteuning van het duurzaam leveren van biomassa voor de biobased economy op lokaal, regionaal en pan-Europees niveau. Het project wil dit bereiken door het ontwerpen van strategieën en routekaarten die ondersteund worden door toolsets en databases met de meest recente gegevens voor de EU27, de Balkan, Turkije, Moldavië en de Oekraïne. In dit verband krijgen vooral economische- , sociale- , milieu- en logistieke aspecten de nadruk.

DLO-DLO-Alterra trekt thema 1 (WP1-WP4) van het project, gericht op het ontwerpen van een methodologie, het verzamelen van data, het schatten van het duurzaam biomassapotentieel, het vinden van efficiënte verwaardingsmethoden, het optimaliseren van logistieke leveringsroutes en het ontwikkelen van een integrale toolset. Binnen thema 1 is DLO-FBR leider van WP3 dat zich bezig houdt met een optimale logistiek van duurzame biomassaketens, en DLO-Alterra is leider van WP4 dat werkt aan een integrale toolset voor het interactief koppelen van vraag en aanbod binnen duurzame biomassaketens.


Deliverables


In dit project worden bestaande, sterk gefragmenteerde ondersteuningsmethoden en tools uit heel Europa op het gebied van duurzame biomassaketens, geïntegreerd tot een samenhangende toolset, die tot op heden nog niet bestond. Met deze nieuwe tool kunnen strategieën ter ondersteuning van ketens voor de biobased economy beter worden geformuleerd, en kunnen goed onderbouwde, robuuste beslissingen worden voorbereid.


Publicaties