Project

SBV Diagnostiek ontwikkeling

Na het uitbreken van een epidemie met een tot dat moment onbekend virus in 2011, was er behoefte om laboratorium testen te hebben waarmee het nieuwe agens, Schmallenberg virus, kon worden aangetoond. Er is toen een trajact gestart om verschillende laboratorium testen te maken.

Doelstellingen project

 1. Het zo spoedig mogelijk beschikbaar hebben van analyse methoden om het Schmallenbergvirus op snelle en gevoelige wijze aan te kunnen tonen in relevante monsters van kleine en grote herkauwers.
 2. Het zo spoedig mogelijk beschikbaar hebben van analyse methoden voor het aantonen van antistoffen tegen het Schmallenbergvirus, enerzijds voor diagnostische doeleinden (onderzoek moederdieren, gepaarde sera, precolostrale sera) en anderzijds voor (sero)prevalentie-onderzoek in het kader van de epidemiologische vraagstellingen die er liggen.

Aanpak en tijdspad

CVI richt zich primair op de nadere karakterisering van het Schmallenbergvirus, de ontwikkeling en de technische validatie van PCRs voor verschillende segmenten van het virus, en op de ontwikkeling van biologische reagentie ten behoeve van specifieke immunoassays.
GD zal zich primair richten een real-time Taqman PCR opzetten en evalueren voor het S segment van het virale genoom, maar richt zich vervolgens primair op de diagnostische validatie van veelbelovende PCR protocollen en het ontwikkelen en valideren van een serologische test (in het bijzonder de ELISA).

Zodra het genoom van het virus bekend is kunnen goede targets gekozen worden voor RT-PCR en eiwit expressies uitgevoerd worden in insectcellen. Virusisolaten en eiwit expressieprodukten zullen gebruikt worden als antigeen in antilichaamtests en voor het genereren van van monoclonale en polyclonale antisera ten behoeve van de ontwikkeling van specifike immunoassays.

Globale tijdsindicatie van ontwikkeltraject:

 • PCR ontwikkeling en validatie: ca. 6 weken
 • Ontwikkeling 1e generatie antilichaamtests: ca. 8 weken
 • ELISA ontwikkeling: ca. 10 weken
 • Validatie ELISA: ca. 30 weken
 • Immuunhistochemie ontwikkeling en validatie: ca. 16 weken

Resultaten (beoogsd)

De volgende producten worden opgeleverd:

 1. Routine RT-PCR assay voor detectie van Schmallenberg virus (Shamonda-like virus) in diverse soorten monsters (bloed, weefsels, excreta etc.) met een confirmatie RT-PCR.
 2. Een generieke RT-PCR voor orthobunyavirussen: pan-orthobunyavirus PCR die alle orthobunyavirussen kan detecteren (ook voor div. soorten monsters).
 3. RT-PCR formats die gebruikt kunnen worden voor het nauwkeurig karakteriseren van orthobunya virussen van de Simbu serogroep (waaronder Schmallenbergvirus).
 4. Eerste generatie (klassieke) tests (virus-neutralisatietest VNT, Immunoflurescentie test IFT) voor het aantonen van antistoffen tegen Schmallenberg virus.
 5. Immonuperoxidase monolayer assay, IPMA, voor het aantonen van Schmallenberg virus in virusculturen.
 6. Gevoelige en specifieke antilichaam test, ELISA, voor het aantonen van antistoffen tegen Schmallenberg virus in grote aantallen serummonsters.
 7. Test voor het aantonen van Schmallenberg virus in histologische preparaten: Immuunhistochemische test.