Project

SBV Sperma onderzoek

Enige tijd na de uitbraak van Schmallenberg virus in Europa hebben vrijwel alle derde landen tot nader orde hun grenzen gesloten voor de import van genetische producten van runderen en schapen. Sperma van stieren is een van de belangrijkste genetische producten van runderen voor export en daarom is het belangrijk om te weten of SBV na infectie in sperma van stieren uitgescheiden kan worden en als dat het geval is of er dan sprake kan zijn van infectieus virus.

Doelstellingen project

  1. Kan SBV (RNA) aangetoond worden in sperma van stieren na infectie?                                   
  2. Indien SBV (RNA) aangetoond kan worden in sperma, gedurende welke periode (dagen) na infectie is dat mogelijk?
  3. Is SBV (RNA) aantoonbaar in de genitale weefsels van stieren op ca 2 weken na infectie?
  4. Indien SBV-RNA aangetoond kan worden, is er dan ook sprake van kweekbaar SBV?

 Aanpak en tijdspad

Voor dit onderzoek zullen 2 stieren geselecteerd worden (CRV) welke tot op dat moment niet in contact geweest zijn met het virus. De dieren zullen afgezonderd van andere dieren gehuisvest worden bij de Faculteit diergeneeskunde (FD) in een stal die vrij gehouden kan worden van SBV overdragende insecten (culicoides species). Beide stieren zullen 1 week voor de proef worden gehuisvest in de bewuste stallen en op D0 geinoculeerd worden met Schmallenberg virus (1ml subcutaan, titer 10E5, passage 2, verocellen, CVI). Voor transport naar de Faculteit zullen de dieren nogmaals serologisch onderzocht worden. Vanaf D0 zal gedurende de resterende looptijd van het experiment 3 maal per week bloed afgenomen worden van de stieren voor de detectie van SBV (RT_PCR) en de bepaling van SBV-specifieke antistoffen (CVI/GD-ELISA en VNT, CVI). Totaal zal vanaf D0 t/m D15, 6x bloed worden afgenomen. Het begin van viraemie wordt verwacht op dag 3 of 4 na infectie: D3 of D4, en de verwachte duur van de vireamie is max 5 dagen (tot D9 max).  Vooraf aan inoculatie tot 3 weken na inoculatie zal sperma gevangen voor monstername. Monsterdagen: D-3, D0, D2, D3 t/m D15(dagelijks) D18, D20, D21. Totaal zal er 19x sperma gevangen worden met behulp van een kunstkoe en kunstschede.
Op D23 (extra monstername) zal getest worden of er (nog) SBV uitgescheiden wordt in sperma en of SBV antistoffen aantoonbaar zijn in bloed. Als er geen SBV wordt uitgescheiden en er zijn antistoffen aantoonbaar dan zullen op D24 beide stieren ge-euthanaseerd worden voor pathologisch onderzoek en zullen weefsels van de genitaal tractus bemonsterd worden voor detectie van SBV (RT-PCR).

Resultaten (beoogd)

Verwachte output: Rapport evaluatie van de mogelijkheid van uitscheiding van Schmallenberg virus in sperma en van contaminatie van sperma en genitale weefsels van stieren na experimentele infectie. Openbaar maken van de resultaten hetzij in schrift of woord, na schriftelijke goedkeuring door de alle 3 betrokken partijen: CRV, CVI en FD. Indien één of twee van de drie betrokken partijen openbaar maken van de resultaten willen uitstellen dan kan dit met een maximale termijn van 3 maanden na volledige afronding van het onderzoek.