Project

SCeliO

De beoogde output is een optimaal proces voor de productie van methylfuraan, maleinezuur anhydride en andere potentieel interessante biobased building blocks als mede een rapportage van de techno-economische routes voor de producties hiervan. Technologie om de intermediaire furanen die ontstaan na ontwatering van suikers om te zetten, is maar ten dele bekend. Voor de beoogde conversie naar bio-aromaten is de technologie nog niet op het juiste niveau en is een sterke verbetering nodig.

Het project richt zich op het ontwikkelen van procestechnologie voor de conversie van koolhydraat en lignine rijke agro(zij)stromen naar biobased building blocks voor de chemie. Het WFBR deel van het project richt zich met name op de verbetering van de omzetting van koolhydraten naar furanen en afgeleiden daarvan, als  grondstof voor biobased aromaten. De ontwikkeling van biobased aromaten is van zeer groot belang voor de gehele biobased economie; op dit moment zijn ongeveer 40% van alle petrochemisch geproduceerde chemicaliĆ«n aromatisch van karakter. Om dit doel te kunnen bereiken zijn nieuwe routes en technologien nodig om vanuit furanen dienen (Avantium) en dienofielen (Avantium, TNO en WUR-FBR) te maken.

Publicaties