Project

SEMAGROW

SemaGrow richt zich op het toepassen van beyond state-of-the-art technologieen voor ontsluiting van linked open data en big data voor onderzoek, beleid en onderwijs op het gebied van landbouw en voedselveiligheid. Deze technologieen worden toegepast in een aantal landbouw use cases.


Het verwerken en analysere van grote hoeveelheden data wordt ook in de agro-sector steeds belangrijker. SemaGrow richt zich op Big Data toepassingen. Een belangrijk doel is het met stakeholders in de domeinen gewasmodellering, voedselveiligheid en klimaatadaptatie verrijken van bestaande toepassingen met nieuwe semantische technologieen voor verwerking en analyse van Big Data en Linked Open Data zodat deze toepassingen beter aansluiten bij de complexe behoeften van de eindgebruikers.

In samenwerking met de stakeholders zullen de volgende stappen worden doorlopen:

  • specificeren van use case definities voor toepassingen van semantische technologieen op Big Data
  • opstellen van ontwerp voor een drietal demonstrators die de gespecificeerde use cases implementeren
  • gefaseerd ontwikkelen van de demonstrators, waarbij het uitgangspunt is dat al bestaande toepassingen worden uitgebreid met additionele functionaliteit en worden gekoppeld aan de SemaGrow semantische data-infrastructuur
  • Schrijven van een conference paper over gebruik van use cases en voorbereiding van een journal paper.

In een latere fase van het project worden ook pilot trials uitgevoerd waarin de ontwikkelde demonstrators worden geevalueerd.

Het uiteindelijke projectresultaat is een set van demonstrators die direct inzetbaar zijn voor de beoogde stakeholdergroepen. Daarnaast zijn zij een proof of concept van de grote mogelijkheden die semantische technologieen en big / linked open data bieden voor agro-onderzoek, onderwijs en beleid. Op basis van deze demonstrators, de ontwikkelde infrastructuur en de ontwikkelde kennis kunnen bredere en andere toepassingen op basis van deze concepten worden ontwikkeld.


Publicaties