Project

SEQUON - Sequencing the Onion Genome

Uien zijn van hoge economische waarde voor Nederland. 90% van de in Nederland geproduceerde bollen worden geëxporteerd naar andere landen in Europa, Amerika, Australië en Azië. Ui heeft op tomaat na de grootste wereldwijde productiewaarde maar op het gebied van genetica en genomica is over de tomaat veel meer bekend.

Uien worden over de hele wereld gegeten, na de tomaat is het de meest geproduceerde groente ter wereld. Om de productie van uien over de hele wereld mogelijk te maken, zijn geschikte uien nodig. De ontwikkeling hiervan wordt een stuk gemakkelijk als er meer bekend wordt over het DNA van de ui. Dit wordt onderzocht in het project Sequon.

Uiengenoom heeft een grote DNA omvang

Van het tomatengenoom is de sequentie wel volledig bepaald, terwijl er maar weinig bekend is van uiengenoom. Dit komt vooral doordat het uiengenoom erg groot is, zo'n 18 keer groter dan die van een tomaat. Sequentie-informatie is erg waardevol voor de identificatie van genen die geassocieerd worden met belangrijke eigenschappen van de ui zoals ziekteresistentie. Ook is het waardevol voor het beter begrijpen van onderliggende mechanismen. De bepaling van het uiengenoom zal het telen van de ui versnellen en leiden tot verschillende innovaties. 

Meer kennis leidt tot eenvoudiger veredeling

Het doel van dit project is om een de novo genoomsquentie voor ui te ontwikkelen. Informatie verkregen uit planten-genomen waarvan de sequentie bepaald is, samen met genomische associatiestudies, zal leiden tot de identificatie van belangrijke genen en kwantitatieve loci- en netwerkeigenschappen die nuttig zijn voor de ontwikkeling van meer rendabele bewassen met minder input.