Project

SIMWOOD

SIMWOOD is een nieuw 7e kader project van de EU dat met een innovatieve, geïntegreerde aanpak van multifunctionele bosbouw een verbeterde mobilisatie van hout en biomassa beoogt. Dit is van groot belang voor het goed functioneren van de Bioeconomie, waarin de vraag naar lignocellulose biomassa snel toeneemt.  Het Energieakkoord bijvoorbeeld vraagt bijvoorbeeld al 20 miljoen ton hout. Indien deze lignocellulose niet voldoende op de markt komt, zal grote concurrentie met de agro en food industrie ontstaan.

De studie vindt plaats in 14 Europese studiegebieden waarvan er 1 in Nederland ligt. Voor de regionale casestudie Overijssel/Gelderland zal een assessment worden gedaan naar de huidige socio-economische, technische en omgevings factoren die relevant zijn voor de verbetering van de potentiele hout- en biomassastromen, en optimalisatie van de keten. Tevens zal worden geïdentificeerd welke barrières en kansen er in dit gebied zijn voor een verbeterde hout- en biomassamobilisatie.

De gegevens die bij deze assessment worden verzameld, worden vervolgens gebruikt voor de modellering van potentiele hout- en biomassavoorraden en mobilisatie in het Alterramodel EFISCENSpace. De resultaten van dit projectonderdeel worden ingebouwd in de Mobiliser, die door het Joint Research Centre van de Europese Commissie wordt ontwikkeld. Communicatie en betrokkenheid van stakeholders als boseigenaren, verwerkende industrie en provinciale besturen krijgt veel aandacht in Simwood. 

Publicaties