Project

SL Bodem en Klimaat kennis gerelateerd aan de PPS Beter Bodembeheer: integrale benadering 2.2.e

Door het ontbreken van de financiering van BO-Akkerbouw zijn een aantal activiteiten in de PPS Beter bodembeheer opgeschort. Een deel van deze activiteiten past zeer goed binnen de doelstellingen van het programma Bodem en klimaat (klimaatenvelop), zijn aanvullend op de al geformuleerde activiteiten en er is een dringende wens om deze activiteiten uit de PPS Beter Bodembeheer uit te voeren. Dit document bevat een voorstel voor uitvoering van deze activiteiten binnen het programma Bodem en klimaat.  

Deze activiteiten zijn bewust gekozen om in dit projectplan op te nemen omdat ze aanvullend zijn op de activiteiten in het programma Bodem en klimaat (klimaatenvelop). Specifiek per activiteit gaat het om het volgende: Bedrijvennetwerk bodemmetingen (WP8.1, WP8.2, WP1a.1 uit de PPS Beter Bodembeheer): netwerk was gepland te starten maar moet nog opgezet worden, doel van het netwerk is om in de komende jaren in de PPS-bodem uitgroeien tot een netwerk met een uitgebreide dataset van bodemkarakteristieken en vastgestelde effecten op diverse ecosysteemdiensten waaronder klimaat. Hierdoor kunnen trade-offs tussen ecosysteemdiensten zichtbaar gemaakt worden en beter strategie├źn ontwikkeld worden die tot minder negatieve effecten en meer ecosysteemdiensten leiden. Door dit netwerk nu al op te starten binnen dit programma kan een representatief landsdekkend beeld voor de akkerbouw geschapen worden op gebied van koolstofopslag, tegelijktijdig met andere netwerken en proeven.

Publicaties