Project

SMASH: SMart Adaptive Sustainable Hortichains

Slimme, aanpasbare, duurzame hortiketens.

Doelstellingen project

  • Organiseren van een aantal workshops rondom het SMASH-concept (samen met sector);
  • Verzamelen en verwerken van data uit verschillende bronnen (indien nodig samen met sector)
  • Analyseren van potentiele concepten (klimaat, regio, kennisniveau)
  • Definieren van potentiele partners in een op te zetten FDOV-project.

Results

  • FDOV-voorstel